Regulamin szkoły TBSKI

 

Regulamin „Szkółki narciarsko-snowboardowej” TB SKI

w Niestachowie

1. Lekcję prowadzą tylko instruktorzy Szkółki narciarsko-snowboardowej, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje.

2. Czas trwania lekcji to 50 minut z omówieniem jej przebiegu.

3. Uczniowie powinni stawić się punktualnie na lekcję przy „biurze szkoły” ze sprawnym sprzętem (ustawionymi wiązaniami), karnetem narciarskim i uśmiechem na twarzy.

a) brak opłaty za lekcję ( min.15minut przed ), niezgłoszone spóźnienie powoduje anulowanie lekcji, spóźnienie na lekcję nie powoduje jej przedłużania i zmniejszenia opłaty.

b) W przypadku zmiany terminu lub braku możliwości uczestnictwa w lekcji prosimy o wcześniejszą telefoniczną informację do biura szkoły.

4. W czasie lekcji uczeń pozostaje pod opieką instruktora.

5. Osoby do 16 roku życia zobowiązane są posiadać kask w czasie zajęć.

6. Uczniowie i instruktorzy w czasie lekcji oznaczeni są odblaskowymi kamizelkami , kurtkami TBSKI i są takimi samymi użytkownikami stoku jak pozostali narciarze i snowboarderzy.

7. Instruktor decyduje o wyborze stoku do nauczania.

8. Rodzice lub Opiekunowie, kursant  – oświadczają, że nie ma przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zajęciach z instruktorem.

9. Po lekcji Rodzice lub Opiekunowie zobowiązani są do odebrania ucznia w ustalonym miejscu i czasie (nie dotyczy osób pełnoletnich).

10. Płatność następuje minimum 15 minut przed lekcją w biurze instruktorów. 

11. Osoby pod wpływem środków odurzających nie są dopuszczone do udziału w lekcji.

12. Uczniowie i instruktorzy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a udział w zajęciach oznacza jego akceptację.

13. Wszelkie uwagi i sugestie należy zgłaszać do Kierownika Szkółki narciarsko-snowboardowej i będą one rozpatrywane niezwłocznie.

14. Regulamin może być modyfikowany w trakcie trwania sezonu na bieżąco.

 

 

Życzymy przyjemnych, udanych lekcji i zapraszamy ponownie.

               

               Kierownik i Instruktorzy

Szkółki narciarsko-snowboardowej TB SKI w Niestachowie

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *