Regulamin szkoły TBSKI

 

Regulamin „Szkółki narciarsko-snowboardowej” TB SKI

w Niestachowie

1. Lekcję prowadzą tylko instruktorzy Szkółki narciarsko-snowboardowej, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje.

2. Czas trwania lekcji to 50 minut z omówieniem jej przebiegu.

3. Uczniowie powinni stawić się punktualnie na lekcję przy „biurze szkoły” ze sprawnym sprzętem (ustawionymi wiązaniami), karnetem narciarskim i uśmiechem na twarzy.

a) brak opłaty za lekcję ( min.15minut przed ), niezgłoszone spóźnienie powoduje anulowanie lekcji, spóźnienie na lekcję nie powoduje jej przedłużania i zmniejszenia opłaty.

b) W przypadku zmiany terminu lub braku możliwości uczestnictwa w lekcji prosimy o wcześniejszą telefoniczną informację do biura szkoły.

4. W czasie lekcji uczeń pozostaje pod opieką instruktora.

5. Osoby do 16 roku życia zobowiązane są posiadać kask w czasie zajęć.

6. Uczniowie i instruktorzy w czasie lekcji oznaczeni są odblaskowymi kamizelkami , kurtkami TBSKI i są takimi samymi użytkownikami stoku jak pozostali narciarze i snowboarderzy.

7. Instruktor decyduje o wyborze stoku do nauczania.

8. Rodzice lub Opiekunowie, kursant  – oświadczają, że nie ma przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zajęciach z instruktorem.

9. Po lekcji Rodzice lub Opiekunowie zobowiązani są do odebrania ucznia w ustalonym miejscu i czasie (nie dotyczy osób pełnoletnich).

10. Płatność następuje minimum 15 minut przed lekcją w biurze instruktorów. 

11. Osoby pod wpływem środków odurzających nie są dopuszczone do udziału w lekcji.

12. Uczniowie i instruktorzy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a opłata za szkolenie i  udział w zajęciach oznacza jego akceptację.

13. Wszelkie uwagi i sugestie należy zgłaszać do Kierownika Szkółki narciarsko-snowboardowej i będą one rozpatrywane niezwłocznie.  

14. Zgodnie z polityką RODO podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia i wykonania usługi szkolenia. W razie niepodania danych usługa szkolenia nie będzie mogła być zrealizowana. 

15. Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać reżimu sanitarnego związanego z  Covid       -19  i wypełnić przed zajęciami z instruktorem  Oświadczenie Covid – 19. Akceptuję, że celem zajęć jest zapoznanie z Dekalogiem FIS, zasadami korzystania z ośrodka w reżimie sanitarnym, doskonalenie techniki jazdy na nartach, snowboardzie w zależności od posiadanych umiejętności.

16. Regulamin może być modyfikowany w trakcie trwania sezonu na bieżąco.

 

 

Życzymy przyjemnych, udanych lekcji i zapraszamy ponownie.

               

               Kierownik i Instruktorzy

  Szkółki narciarsko-snowboardowej TB SKI w Niestachowie  

              Polityka prywatności   

  Respectując i przestrzegając Państwa prawo do prywatności informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO.   Administratorem Państwa danych jest Janina Brożek reprezentująca firmę Szkolenia – narty         i deska pod adresem 25 – 356 Kielce, ul. Chopina 15/25, NIP 657-161-86-01. Kontakt przez pełnomocnika Tomasza Brożka pod numerem 504 668 656.                                                                  Firma Szkolenia – narty i deska informuje, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą               w celu zawarcia i wykonania usługi szkolenia indywidualnego bądź grupowego, w celu marketingu bezpośredniego w formie tradycyjnej , w celach archiwalnych i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów ( rozliczenia ), w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Powyższe cele są prawnie uzasadnionym interesem firmy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO ).                                                     Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do uczestniczenia w szkoleniu. W przypadku niepodania danych niemożliwy jest udział w szkoleniu.                                 Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, wniesienie skargi do organu nadzorczego.                                                                                                                     Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadcząym usługi księgowe, prawnicze i informatyczne z zachowaniem ich ochrony zgodnie z istniejącymi procedurami. Państwa dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu zautomatyzowanemu, w tym profilowaniu, poinformujemy Państwa jeżeli dane będą miały być przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *