KONTAKT

Numer rezerwacyjny TBSKI

698-463-977

 Kierownik TBSKI  – Tomasz Brożek :

504-668-656

Stron internetowa :

www.tbski.pl

adres mailowy :